Garancia originality

Overovanie pravosti našich produktov je najdôležitejším procesom LUXURY BAZZARU. Je to nosný pilier nášho biznisu. Ako jediní na Slovensku pracujeme s expertmi so spoločnosti Autenticate First , ktorá sa  zaoberá autentifikáciou luxusných produktov na najvyššej úrovni a spolupracuje s overenými autentifikátormi po celom svete. Vašu dôveru neberieme na ľahkú váhu, okrem toho, že naše produkty sú overené americkou spoločnosťou, ich cesta ešte nekončí, ale pokračujeme finálnym overovaním u nás v bazáre a takisto prezretím stupňa opotrebenia.

PODMIENKY AUTENTIFIKÁCIE

1)Overovanie ešte pred zverejnením na našej stránke. Všetky produkty, ktoré zverejníme sú dôkladne preverené. V prípade, že budeme tápať, či daný produkt je autentický, vyzveme predajcu, aby preukázal ďalšie potrebné informácie o kúpe, prípadne účet atď.

2)Vyhlásenie predajcu. Ešte predtým ako sa dostane produkt predajcu na našu stránku, predajca sa musí preukázať, že má nad 18 rokov, produkt je jeho vlastníctvom, je 100% autentický a ručí za jeho pravosť.

3) Zodpovednosť predajcu. Ak sa preukáže , že produkt nie je autentický, predajca znáša všetky dôsledky s tým spojené.

4)Certifikát pravosti produktu. Ako jediní na Slovensku Vám vieme vystaviť certifikát pravosti  na kabelky, topánky i doplnky , ktoré predávame s hodnotou nad 250Euro. Certifikát Vám vystavíme v spolupráci s americkou spoločnosťou Authenticate First a doručíme kupujúcemu na vyžiadanie. Authenticate First sa zaoberá autentifikáciou luxusných produktov na najvyššej úrovni a spolupracuje s overenými autentifikátormi po celom svete.

5)Konečné overenie pravosti a opotrebenia produktu. Po tom ako sú produkty overené spoločnosťou Authenticate First, preverujeme produkty i osobne a dávame dôraz i na ich stupeň opotrebenia, ktorý uvádzame pri každom produkte v jeho popise.