2. časť: FAKTY O LOUIS VUITTON, KTORÉ BY STE MALI VEDIEŤ

2. časť: FAKTY O LOUIS VUITTON, KTORÉ BY STE MALI VEDIEŤ

louisvuittonnollethairtrunks1-300x249
ZNAČENIE KABELIEK  LOUIS VUITTON SÉRIOVÝMI ČÍSLAMI
Čo je to vlastne DATE CODE ?
Ide o kombináciu číslic a písmien, ktorými sú označené výrobky ako kabelky, peňaženky Louis Vuitton a vyjadrujú, kedy a v akej  fabrike bola kabelka vyrobená. Možno teda povedať, že sériovým číslom sa dá odhadnúť vek kabelky.
Sériové čísla Louis Vuitton neslúžia na autentifikáciu kabelky, to znamená,  že ak má kabelka svoj kód, neznamená to, že je pravá.  No zároveň to neznamená, že keď ho má je nepravá. Pri niektorých kabelkách je sériové číslo vo vnútri vytlačené priamo na koži, čo sa používaním neskôr môže vytratiť.
Pri autentifikácii si treba všímať oveľa viac znakov a to : 
  1. materiál
  2. kovanie
  3. šitie
  4. dátový kód alebo sériové číslo
Pri komplexnom ohodnotení týchto znakov možno teda vyjadriť verdikt, či daná kabelka je pravá alebo nie.
Dátové kódy alebo sériové čísla možno rozdeliť do jednotlivých skupín, ako sa kabelky postupne vyrábali. Značenie kabeliek v dnešnej dobe je už predsa len odlišnejšie ako tomu bolo na začiatku výroby.
1) Pred 80. rokmi – v tomto období kabelky LV  nemali žiadne kódy.
2) Ranné 80. roky –  tu sa používali tri až štyri číslice, prvé dve predstavovali rok výroby a posledné číslo mesiac, napr. kód “837“ vyjadroval, že kabelka bola vyrobená v roku 1983,  v mesiaci 7. – júl.
3) Ranné až neskoré 80. roky – tu sa používali tri až štyri číslice a dve písmená, prvé dve čísla označovali rok výroby, ďalšie číslo mesiac, a písmená krajinu výroby. Napr. kód “874VX” – vyjadroval, že kabelka bola vyrobená v roku 1987, v apríli vo Francúzsku. Neskôr v 80. rokoch prešli písmená pred číslice.
4) 1996-2006 – v tomto období sa používali dve písmená a štyri číslice, kedy písmená označovali krajinu výroby, prvá a tretia číslica – mesiac výroby, druhá a štvrtá číslica – rok, napr. kód “VI1025” vyjadroval, že kabelka bola vyrobená vo Francúzsku, v  mesiaci december a v roku 2005.
5) Od roku 2007 až dodnes prišlo k ďalším zmenám v značení. Používajú  sa  dve písmená a štyri číslice, kde prvé a tretie číslo označuje týždeň v roku, v ktorom bola kabelka vyrobená a druhé a štvrté číslo -rok výroby, napr. VI2007 znamená, že kabelka bola vyrobená v 20. týždni roku 2007.
Sériové číslo u kabeliek nájdete vždy vo vnútri kabelky, napr. vo vrecku zboku vytlačené, alebo na kúsku kože vytlačené, ich umiestnenie je však odlišné podľa typu kabelky.
OZNAČENIA JEDNOTLIVÝCH FABRÍK LV KÓDMI:
(tabuľka však nie je kompletná, úplné znenie pozná len LV)
Francúzsko:  A0, A1, A2, AA,AAS (špeciálna objednávka), AN, AH, AR, AS, BA, BJ, BU, CO, CT, DR, DU, ET, FL,
LW, MB, MI, NO, RA, RI, SD, SF, SL, SN, SP, SR, TH,TR, VI, VX
USA:  FC, FH, LA, OS, SD, FL
Španielsko:  CA, LO, LB, LM, LW, GI
Taliansko:  BC, BO, CE, FO, MA, RC, RE, SA, TD
Nemecko:  LP

Švajčiarsko: DI, FA

zdroj: louisvuitton.com, internet
social position